پرچمدار المپیک

خوشا شیراز

گفتگو با فروغ عباسی عضو تیم ملی دوچرخه سواری و اسکی و پرچم دار ایران در المپیک

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۸ اسفند ۱۴۰۰