سوزه بلال دل

موسیقی تصویر

اجرای ترانه محلی با گویش لری در ویژه برنامه تحویل سال 

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۲۹ اسفند ۱۴۰۰