درمون دردم (لری)

دلگشا

اجرای ترانه محلی لری با صدای  وحید سعیدی در برنامه بهار دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲ فروردین ۱۴۰۱