شعر خوانی به زبان ترکی

ویژه نوروز

شعر خوانی آقای خلیلی شاعر ایل قشقایی در برنامه بهار دلگشا

ویژه برنامه های نوروزی
۳ فروردین ۱۴۰۱