طرح های جالب دانش بنیان در فیروزآباد

دلگشا

گفت و گو با آقای ایمان اکبری از فعالان اجتماعی فیروزآباد در برنامه بهار دلگشا

 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۵ فروردین ۱۴۰۱