مسابقه چاشنی - 5 فروردین

ویژه نوروز

این مسابقه تلویزیونی در ۱۳ قسمت تا پایان نوروز هر روز از شبکه‌های ملی و استانی فارس پخش می‌شود.

در این مسابقه ۱۶ تیم تخصصی از ۲۳ ایستگاه آتش نشانی شیراز حضور دارند و در آیتم‌های مختلف از جمله امدادونجات، اطفای حریق، تونل دود، عملیات آبی، امدادکوهستان، آبرسانی و امدادچاه، سرعت، دقت و مهارت خود را به رقابت می‌گذارند.

ویژه برنامه های نوروزی
۵ فروردین ۱۴۰۱