هشدارهای آتش نشانی

ویژه نوروز

گفتگو با آقای قانع رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز 

ویژه برنامه های نوروزی
۵ فروردین ۱۴۰۱