هشدارهای آتش نشانی

ویژه نوروز

 ارتباط تلفنی با آقای قانع رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز 

ویژه برنامه های نوروزی
۶ فروردین ۱۴۰۱