سرای آفتاب

مستند

مستند بررسی تاریخچه ساخت بنای حرم مطهر شاهچراغ (ع)

مستند های تولیدی مرکز فارس
۹ مرداد ۱۳۹۶