افزایش 50 درصدی گردشگران نوروزی در شیراز

بازتاب

گفتگو با آقای غلامی مدیر خدمات سفر شهرداری شیراز در برنامه بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۱۸ فروردین ۱۴۰۱