آخرین آمار گردشگران نوروزی در فارس

بازتاب

 گفتگو با آقای بهادری پور سرپرست معاونت گردشگری استانداری فارس در برنامه بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۱۸ فروردین ۱۴۰۱