دستان پر توان، دلهای مهربان

ویژه برنامه افطار

گزارشی از اشتغال بهبودیافتگان از اعتیاد در مجتمع خدمات خودرویی 

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۲۲ فروردین ۱۴۰۱