اسکان و غذا در شهر کربلا

رمضان

گفتگو با جناب آقای هاشم جمالی 

ویژه ماه مبارک رمضان
۳۱ فروردین ۱۴۰۱