اهدای پوشاک

ویژه برنامه افطار

گوشه ای از فعالیت های گروه جهادی در برنامه وصال

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱ اردیبهشت ۱۴۰۱