جمع خوانی قرآن در آرامگاه حافظ

ویژه برنامه افطار

پخش گردهمایی بزرگ حافظان قرآن در حافظیه از شبکه فارس

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱ اردیبهشت ۱۴۰۱