پخت افطاری برای نیازمندان

ویژه برنامه افطار

کمک های مردمی گروه جهادی رضوی

 

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱