مشکلات فاضلاب منطقه سلطان آباد شیراز

در شهر

با برنامه در شهر همراه باشید

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱