گلبرگ

دلگشا

اجرای ترانه گلبرگ با صدای احسان دژ در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱