ضرورت حذف یارانه های قدیم چه بود؟

بازتاب

گفتگو با آقای ربانی زاده سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس و سخنگوی کارگروه اقتصادی تنظیم بازار استان در برنامه بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱