تامین و نظارت بر همه کالاهای اساسی در استان

بازتاب

 آقای ربانی زاده سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس در برنامه بازتاب
 مردم نگران تامین کالاهای اساسی نباشند

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱