آیا رقم یارانه ها تا پایان سال ثابت می ماند؟

بازتاب

گفتگو با آقای دکتر قادری عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱