توزیع عادلانه یارانه ها

صبحگاهی

 توزیع عادلانه یارانه ها و طرح مردمی کردن یارانه 
 آقای ربانی زاده سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس  و سخنگوی طرح هدفمندی یارانه ها 

 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱