تامین کالا های اساسی در طرح هدفمندی یارانه ها

صبحگاهی

 تامین و نظارت بر همه کالاهای اساسی در استان
 آقای شیبانی فرماندار شیراز

 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱