ترانه فارسی لری و ترکی

دلگشا

اجرای ترانه محلی استان فارس به سه گویش و لهجه شیرازی لری و ترکی قشقایی در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱