قسمت اول برنامه زکات

مستند

پخش اولین قسمت از مستند زکات 
تهیه شده در صدا و سیمای مرکز فارس

مردادماه ۹۶_شهرستان خرمبید استان فارس

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۶ مرداد ۱۳۹۶