جوان شایسته ایران

خوشا شیراز

گفتگو با سجاد اکبرپور، جوان شایسته ایران . وی عناوین برترین چهره علمی و فناوری سال ۹۶ فارس ، برترین نخبه علمی سال ۱۴۰۰ فارس ، برترین جوان سال ۹۹ کشور در بخش ایلات و اقوام و بیش از ۳۰ مدال جهانی و ملی در حوزه علمی و فناوری را در کارنامه خود دارد. 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱