عملیات بیت المقدس

کارشناسی

امیر صارمی فرمانده سابق تیپ 55 زرهی شیراز در دفاع مقدس مهمان بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۲ خرداد ۱۴۰۱