یوزپلنگ و اصغر !!!

دلگشا

نمایش طنز عروسکی اصغر آقو در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲ خرداد ۱۴۰۱