کمهر (لاله واژگون )

گزیده کوله پشتی

دشت لاله های واژگون 

جاده شیراز سپیدان کمهر 85 کیلومتری شیراز

طبیعت گردی استان فارس
۲ خرداد ۱۴۰۱