تنگ خرمناز

گزیده کوله پشتی

تنگ خرم ناز ،دره ای است با رودخانه خروشان و طبیعتی خرم و زیبا که مابین سپیدان و یاسوج و بعد از گردنه ماه پرویز قرار دارد . در ادامه مسیر رودخانه خرم ناز ،رودخانه دیگری که از کوههای کمهر و کاکان سرچشمه می گرد با آن ملحق می شود و سرانجام این رودخانه ها به رودخانه بشار یاسوج می پیوندند . منطقه خرم ناز در بهار و تابستان برای طبیعت گردی و کوهنوردی بسیار جذاب می باشد 

طبیعت گردی استان فارس
۲ خرداد ۱۴۰۱