برم فیروز

گزیده کوله پشتی

کوه برم فیروزه جزء رشته کوه زاگرس می باشد که با دریاچه ای که در شمالش قرار دارد در 15 کیلومتری شهرستان سپیدان و در مجاورت پیست اسکی اردکان مرکز شهرستان سپیدان واقع شده است.
آدرس: 19 کیلومتری شمال اردکان فارس

طبیعت گردی استان فارس
۲ خرداد ۱۴۰۱