سر آسیاب استهبان

گزیده کوله پشتی

آبشار سرآسیاب استهبان، در محوطه باغ ملی شهرستان استهبان در استان فارس قرار دارد. این آبشار از کوه‌های استهبان سرچشمه می‌گیرد و دارای شانزده پله است. آبشار استهبان در انتهای مسیرش به‌طور مصنوعی و سنگ‌چین تزیین شده است.

در سال ۱۳۳۵ خورشیدی با سعی و تلاش بخشدار آن زمان استهبان و به معماری حاج حسین بنا (معمارپور) و سنگ تراشی حاج احمد علی دژ، آبشاری با شانزده پله در شهرستان استهبان در استان فارس ساخته شده است. این آبشار استهبان نام دارد که در جنوب شهرستان استهبان (در حاشیه بلوار) و در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شیراز قرار دارد. استهبان کلمه‌ای پهلوی و به معنی انگورستان یا نگهبان شهر استخر است.

طبیعت گردی استان فارس
۲ خرداد ۱۴۰۱