روستای حسین آباد بیضا

گزیده کوله پشتی

حسین آباد سراب از توابع بخش بیضا شهرستان سپیدان در استان فارس قرار دارد.درختان فراوانی در این روستا وجود دارد

طبیعت گردی استان فارس
۲ خرداد ۱۴۰۱