پزشکان ایران زمین

فضای مجازی

پزشکان ایران زمین 
یک‌روز فاتح خرمشهر ؛ روز دیگر غلبه بر کرونا 
خرمشهرها در پیش است .....

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۴ خرداد ۱۴۰۱