طنین سلام فرمانده در حافظیه

ویژه

 طنین سلام فرمانده 
اجرای زیبای دهه نودی های شیراز در آرامگاه لسان الغیب حافظ شیرازی 
 تولیدات صدا و سیمای فارس

پیشنهاد ما به شما
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱