باهار شیراز

شمعدونی

موزیک ویدئو باهار شیراز با صدای علی زند وکیلی

گلم روزا چقد دلم هوای تو کرده

اینقد خوبی که خدا فقط نگاه تو کرده

نپرس از حالوم نگو چرا خونه خرابی

خراب حال هر کی نیگاه چشای تو کرده

وای یار جونیم یاد کارات چراغ دلومه

دل مهربونیت تا قیومت تو باغ دلومه

دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ

دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میمیره دل خونه

دلوم همیشه بی تو میمونه دیگه امیدی نمیمونه

وای گلم روزا چقد دلم هوای تو کرده

اینقد خوبی که خدا فقط نگاه تو کرده

نپرس از حالوم نگو چرا خونه خرابی

خراب حال هر کی نیگاه چشای تو کرده

گلوم وقتی باشی روزگاروم بهار شیرازه

خدا هم به قلب عین آینه ت به سرما مینازه

دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ

دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میمیره دل خونه

دلوم همیشه بی تو میمونه دیگه امیدی نمیمونه

وای گلم روزا چقد دلم هوای تو کرده

اینقد خوبی که خدا فقط نگاه تو کرده

نپرس از حالوم نگو چرا خونه خرابی

خراب حال هر کی نیگاه چشای تو کرده

گلم روزا چقد دلم هوای تو کرده

اینقد خوبی که خدا فقط نگاه تو کرده

نپرس از حالوم نگو چرا خونه خرابی

خراب حال هر کی نیگاه چشای تو کرده

برنامه شمعدونی
۱۷ مرداد ۱۳۹۶