احسان جعفری

طعم جوانی

گفتگو با آقای احسان جعفری نخبه کار آفرین دانش بنیان در برنامه طعم جوانی

برنامه شاد و جذاب برای جوانان
۱۱ خرداد ۱۴۰۱