سخنرانی دکتر محمد علی افشانی

ویژه

سخنرانی دکتر سید محمد علی افشانی استاندار فارس در مراسم افتتاحیه 175 پروژه صدا و سیمای مر کز فارس

پیشنهاد ما به شما
۱۸ مرداد ۱۳۹۶