سخنرانی دکتر علی عسکری

ویژه

سخنرانی ریس رسانه ملی دکتر علی عسکری در مراسم افتتاح 175 پروژه فنی صدا و سیمای مرکز فارس

پیشنهاد ما به شما
۱۸ مرداد ۱۳۹۶