افتتاحیه جشنواره رادیویی زیارت

برنامه های تلویزیونی

اجرای ترانه خراسانی در افتتاحیه جشنواره رادیویی زیارت در مشهد مقدس

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۸ خرداد ۱۴۰۱