شیرازی ها تک رقمی در کنکور

ویژه

مصاحبه با آقایان  سيدرضا سالاري كيا رتبه هفت كشوري ،برديا ضميري رتبه چهار منطقه يك تجربي و مهدي بذرافشان رتبه هفت منطقه يك در کنکور 96

پیشنهاد ما به شما
۲۱ مرداد ۱۳۹۶