آیتم سفره شیراز

خوشا شیراز

خانم حسنی دخت خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مهمان سفره شیرازی این هفته شدند

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ مرداد ۱۳۹۶