مجتبی فلاحی

خوشا شیراز

گفتگو با آقای مجتبی فلاحی بازیگر در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۸ خرداد ۱۴۰۱