هنرمند نگار گر

خوشا شیراز

گفتگو با خانم مینا اشراقی هنرمند نگارگر شیرازی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۸ خرداد ۱۴۰۱