از اردوی جهادی خفر تا خط آهن شیراز به گل گهر

در استان

با برنامه در استان همراه باشید

رویداد های استان فارس
۳۱ خرداد ۱۴۰۱