خیرین سلامت

شمعدونی

حضور مسئولین مجمع خیرین سلامت  ، دکتر علی اکبر رامجردی ،دکتر محمد هادی ایمانیه ،دکتر محمود تنابنده  در برنامه زنده تلویزیونی شمعدوني

برنامه شمعدونی
۲۲ مرداد ۱۳۹۶