سید امیرحسین حسینی پور

دلگشا

گفتگو با یکی از جوان ترین قهرمانان «سید امیرحسین حسینی پور» معلول cp مغزی است، این پینگ پنگ باز شیرازی در اردن با عبور از تمام حریفانش به مدال طلای مسابقات تنیس روی میز جانبازان و معلولان جهان رسید و افتخاری دیگر برای شیرازی ها به ارمغان آورد.

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۶ تیر ۱۴۰۱