چه موقع باید لوزه را عمل کرد؟

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر کاظمی متخصص گوش و حلق و بینی در رابطه با اختلالات تنفسی در کودکان در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۶ تیر ۱۴۰۱