کسب و کار

دلگشا

گفتگو با دکتر مهدی زارع متخصص کسب و کار در رابطه با راه های کسب درآمد برای فرزندان

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۸ تیر ۱۴۰۱