آیا مصرف کلسیم باعث ایجاد سنگ کلیه می شود؟

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر اینانلو متخصص ارولوژی در رابطه با سنگ های کلیوی و راه های درمان این عارضه در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۸ تیر ۱۴۰۱